Δείτε εδω την εγκύκλιο για την αναγνώριση προυπηρεσίας εκτός του Δημοσίου Τομέα.

Υπενθυμίζουμε οτι αφορά ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ των υπαλλήλων.

 Νεότερη εγκύκλιος με οδηγίες και διευκρινήσεις για την διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.