1
Ιούν
2013

Οργάνωση Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού

Οργάνωση Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού

Διαθέσιμες ιστοσελίδες για υπηρεσίες / διοικήσεις

(Πηγή www.hellenicnavy.gr )

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) Αρχηγός ΓΕΝ (Α/ΓΕΝ)
Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο (ΑΝΣ)
Γενική Επιθεώρηση Ναυτικού (ΓΕΠΝ)
Υπαρχηγός ΓΕΝ (Υ/ΓΕΝ)
Διατελέσαντες Αρχηγοί ΓΕΝ
   
Αρχηγείο Στόλου (ΑΣ) Διοίκηση Φρεγατών (ΔΦΓ)
Διοίκηση Κανονιοφόρων (ΔΚΦ)
Διοίκηση Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ)
Διοίκηση Ναρκοπολέμου (ΔΝΑΡ)
Διοίκηση Αμφιβίων Δυνάμεων (ΔΑΔ)
Διοίκηση Υποβρυχίων (ΔΥ)
Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ)
353 Μοίρα Ναυτικής Συνεργασίας (353 ΜΝΑΣ)
Διοίκηση Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΔΕΝ)
Σχολή Εξάσκησης Ναυτικής Τακτικής (ΣΕΝΤ)
Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (ΝΔΑ)
Ναυτική Διοίκηση Ιονίου (ΝΔΙ)
Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος (ΝΔΒΕ)
 
   
Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) Σχολή Δοικήσης Επιτελών ΠΝ (ΣΔΕΠΝ)
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)
Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκα (ΚΕ ΠΑΛ)
Κέντρο Εκπαίδευσης Πόρος (ΚΕ ΠΟΡΟΣ)
Υπηρεσία Ναυτονομίας (ΥΝΑ)
ΕΚΠ. Αίγλη
Χώρος Ιστορικών Ναυτικών Εκθεμάτων
Γ.Π.Ψ.Υ.
 
   
Διοίκηση Διοικητικής Μέριμνας (ΔΔΜΝ) Ναύσταθμος Σαλαμίνας (ΝΣ)
Ναύσταθμος Κρήτης (ΝΚ)
Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΕΦΝ)
   
Ανεξάρτητες Υπηρεσίες

 

ΚΈντρο Ναυτικής ΑΠοτροπής (ΚΕΝΑΠ)
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)
Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ)
Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού (ΠΟΝ)
Υπηρεσία Φάρων (ΥΦ)
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ)
Στρατηγείο Διοίκησης Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ)
Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ)
Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ)
Ναυτικό Κλιμάκιο Κιέλου
Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ)
Ναυτοδικείο
Ναυτικό Κλιμάκιο Ελευσίνας (NKE)
Ανωτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπη (ΑΝΥΕ)
Κέντρο Αυτοματοποίησης Συστημάτων Μάχης Ναυτικού (ΚΑΣΜΝ)
Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού – Ταμείο Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (ΜΤΝ-ΤΑΝ)
Ναυτικό Κλιμάκιο Σκαραμαγκά (ΝΚΣ)
Υπηρεσία Διακίνησης Διαβαθμισμένων Εκδόσεων (ΥΔΔΕ)
Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών Ναυτικού (ΟΣΜΑΝ)
Ένωση Αποστράτων Αξ/κών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)
Ελληνική Θαλάσσια Ένωση (ΕΘΕ)
Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ)
Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού (ΔΤΠΝ)