9
Ιούν
2013

Εργασιακά

Νόμος 4210 για τις αναρρωτικές άδειες στο δημόσιο και άλλα θέματα

 Πολυνομοσχέδιο για την κινητικότητα (Ν. 4172)

Αρθρα 90 και 91 του Νόμου 4172 που αφορούν την Διαθεσιμότητα

Εγκύκλιος για Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

Εγκύκλιος για Αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα – άμεσες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10-2011)

ΚΥΑ Χορήγηση διευκόλυνσης για σχολική παρακολούθησης

 

Εγκύκλιος χορήγηση διευκόλυνσης για σχολική παρακολούθηση

 

Διευκρινίσεις για τα υπηρεσιακά συμβούλια με βάση τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα

 

Εγκύκλιος για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υ.Κ

 

Εγκύκλιος Ορισμός Μελών στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

 

Εγκύκλιος για την επανακατάταξη βάσει του νέου Υ.Κ.

 

Εγκύκλιος για κανονικές άδειες καλοκαιρινής περιόδου

 

Εγκύκλιος για νομική προστασία τεχνικών υπαλλήλων

 

Εγκύκλιος για το νέο υπαλληλικό κώδικα

 

Εγκύκλιος για τις εκθέσεις αξιολόγησης

 

Εγκύκλιος για την ανασυγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων

 

Εγκύκλιος υπαλλήλων της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών – Εργοδηγών στην κατηγορία ΤΕ Εργοδηγών

 

Ενημέρωση των δημοσίων υπηρεσιών για θέματα εκπαίδευσης δημοσίων υπαλλήλων στο εξωτερικό

 

Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων