2
Ιούν
2013

Ανακοινώσεις 2009

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Ανακοίνωση Δεκεμβρίου
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Πρακτικό σύνθεσης Δ.Σ.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Αποτελέσματα εκλογών 2009 για το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ.Ν.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Ανακήρυξη υποψηφίων εκλογών 2009 (Αν δεν έχετε το πρόγραμμα Microsoft Office Word για να ανοίγετε αρχεία μορφής .doc κάντε κλικ εδώ για να εγκαταστήσετε το Microsoft word viewer 2003)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Έκτακτη ανακοίνωση
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Έκτακτη ανακοίνωση
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Έκτακτη ανακοίνωση περιφερειακών υπηρεσιών
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Πρόσκληση Γ.Σ. 2009
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Ανακοίνωση
ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Ενημερωτικό σημείωμα
ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2009) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων εβδομήντα έξι (276) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία, Γ.Γ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου, Μακεδονίας) (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 252 15/6/09)
ΜΑΙΟΣ 2009: Ονόματα για ΘΑΝ 2009 ανά παραθεριστική περίοδο
ΜΑΡΤΙΟΣ 2009: Ανακοίνωση Μαρτίου 2009
ΜΑΡΤΙΟΣ 2009: Ανακοίνωση ΘΑΝ 2009 (Αν δεν έχετε το πρόγραμμα Microsoft Office Word για να ανοίγετε αρχεία μορφής .doc κάντε κλικ εδώ για να εγκαταστήσετε το Microsoft word viewer 2003)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009: Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης (Τρίτη, 9/12/08) (Αν δεν έχετε το πρόγραμμα Acrobat Reader για να ανοίγετε αρχεία μορφής .pdf κάντε κλικ εδώ για να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009: Πρόσκληση της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ για κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας