7
Φεβ
2016

*Προσλήψεις στο ΥΠ.ΕΘ.Α*

Την κατανομή διακοσίων τριάντα εννέα(239) εργαζομένων (πολιτικό
προσωπικό) σε φορείς του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποφάσισε ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Χριστόφορος Βερναρδάκης.

Πρόκειται για επιτυχόντες/επιτυχούσες του σχετικού διαγωνισμού του
ΑΣΕΠ, το 2010.
Από τις/τους εργαζόμενες/ους, οι ενενήντα έξι(96) τοποθετούνται σε
φορείς του Γενικού Επιτελείου Στρατού, οι εβδομήντα εννέα(79) σε φορείς
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, οι πενήντα επτά(57) σε φορείς του
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, δύο (2) στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και
πέντε(5) στον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών.
Η τοποθέτηση του προσωπικού θα γίνει μετά τη δημοσίευση της
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

{backbutton}