10
Φεβ
2016

*Κατανομή προσωπικού στο ΥΠ.ΕΘ.Α*

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με την κατανομή του προσωπικού για το ΥΠ.ΕΘ.Α.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ