9
Μάι
2017

*ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σ.Δ.Υ.Ν ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΧΗΣ*

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σ.Δ.Υ.Ν ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι , στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που έγινε στις 3/5/2017 αποφασίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία να συμμετέχουμε στην αποχή από την αξιολόγηση που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Επίσης κατατέθηκαν , αναλύθηκαν και υιοθετήθηκαν από τα μέλη μας οι παρακάτω παρατηρήσεις σχετικά με την αξιολόγηση:

  • Συνδέεται ευθέως με την μισθολογική, βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις (άρθρο 12Ν. 4354/2015).
  • Συνδέεται με την  κινητικότητα και μπορεί να οδηγήσει σε απολύσεις.
  • Η εκάστοτε κυβέρνηση, με τη Διεύθυνση Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθμολογιών Αξιολόγησης, εξασφαλίζει την εξουσία να παρεμβαίνει στη βαθμολόγηση εφαρμόζοντας το «συντελεστή διόρθωσης». Ουσιαστικά βάζει τα ποσοστά στην αξιολόγηση με «έξυπνο» τρόπο, αφού, για παράδειγμα, μπορεί να μειώσει τον αριθμό αυτών που έχουν αξιολογηθεί ως πολύ επαρκείς ή άριστοι υπάλληλοι (άρθρο 17 παρ.15 του Ν. 4369/2016).
  • Η αξιολόγηση δεν έχει καμία σχέση με την ανάγκη επιστημονικής, τεχνικής, επαγγελματικής στήριξης των Δ.Υ.
  • Η συνολική στοχοθεσία της υπηρεσίας (και κατ’ επέκταση και η ατομική στοχοθεσία) καθορίζεται από τα πάνω, από τον υπουργό ή το όργανο διοίκησης κάθε φορέα. Οι στόχοι δηλαδή για τους οποίους θα βαθμολογηθεί ο υπάλληλος είναι καθορισμένοι, υποχρεωτικοί και άρρηκτα συνδεδεμένοι με την εφαρμογή της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Στο περιβάλλον του υποστελεχωμένου και υποχρηματοδοτημένου δημόσιου τομέα, αρκετοί από τους στόχους πιθανότατα να μην είναι εφικτοί. Με αυτόν τον τρόπο, οι δομές θα αξιολογούνται αρνητικά και θα οδηγούνται σε περαιτέρω συρρίκνωση ή και κατάργηση. Παράλληλα, ο εργαζόμενος θα χρεώνεται ο ίδιος την αρνητική αξιολόγηση που θα τον συνοδεύει σε όλο τον εργασιακό του βίο.
  • Δεν έχει τεθεί σαφώς εκ των πρότερων ορισμένη στοχοθεσία τόσο στην οργανική μονάδα που υπηρετεί ο συνάδελφος όσο και στην ίδια θέση την οποία κατέχει.
  • Υπάρχει συγκυριακό πλεονέκτημα του κατέχοντος την θέση του προϊσταμένου με αναπλήρωση όταν κρίνει κατωτέρους του (πλεονέκτημα εν όψη κρίσεων)
  • Δεν έχει προβλεφθεί στον νόμο  η αξιολόγηση και των στρατιωτικών προϊσταμένων από τους υφισταμένους πολιτικούς υπαλλήλους μέσω του ανώνυμου ερωτηματολογίου όπως έχει προβλεφθεί για όλους τους άλλους προϊσταμένους στο δημόσιο, αν και η αξιολόγηση των προϊσταμένων με τον τρόπο που προβλέπεται δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και διατηρούμε έντονες επιφυλάξεις.
  • Δεν έχουν γίνει οι ολομέλειες διευθύνσεων και τμημάτων αν και ο νόμος το προβλέπει και ισχύει από τις αρχές του 2016 .
  • Οι ειδικές επιτροπές αξιολόγησης όπου εξετάζονται και οι ενστάσεις, απαρτίζονται κατά τα 2/3 από Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές  του οικείου φορέα που μπορεί να είναι και οι ίδιοι που έχουν αξιολογήσει τους υπαλλήλους, επίσης οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις επιτροπές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Με βάση τα παραπάνω καλούνται όλοι οι Συνάδελφοι να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

α) Κάθε συνάδελφος, ο οποίος λαμβάνει το έντυπο αξιολόγησης να γράφει μόνο το ονοματεπώνυμό του και τα άλλα στοιχεία της υπαλληλικής του ιδιότητας (υπηρεσία-βαθμό-ειδικότητα) , να το υπογράφει με το σχόλιο ότι συμμετέχω στην απεργία – αποχή που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ.

β) Να συμπληρώνει και να υπογράφει την σχετική κατάσταση που συνοδεύει το κείμενο  που εξειδικεύει την απεργία – αποχή που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ. (δείτε και κατεβάστε το κείμενο εδώ)

γ) Να παραδίδει το έντυπο της αξιολόγησης στον εκπρόσωπο του Σωματείου.

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη μας για την δυναμική τους παρουσία στη Συνέλευση.

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ Γ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Δ. ΞΑΝΑΛΑΤΟΣ Β.