4
Ιαν
2018

*Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού*

Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού του Π.Ν σε αντικείμενα πέραν των καθημερινών του καθηκόντων. (π.χ: ξένες γλώσσες , ηλεκτρονικοί υπολογιστές , υγιεινή και ασφάλεια κ.ά.)

Πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος στα γραφεία πολιτικού προσωπικού των μονάδων έως 15/1/2018.