31
Μαρ
2020

*Παραθερισμός 2020 νέες ημερομηνίες παραθεριστικών περιόδων*

AΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ                                             ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ:  Αποδέκτες Πίνακα «Ι»                      ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

              της Δγής ΔΓ/ΓΕΝ Φ.072.1/4/           ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β5

              350037/Σ.13/16.01.20                      ΤΜΗΜΑ  Ι

                                                                           Τηλ. 210 6551404

                                                                            Φ.478/2/337712

                                                                            Σ.548

                                                                            Αθήνα, 12 Μαϊ 20

                                                                            Συν: Ένα (1) υπόδειγμα αίτησης

 

ΘΕΜΑ: Παραθερισμός Πολιτικού Προσωπικού Θέρους 2020

ΣΧΕΤ:   α. Απόφαση ΥΕΘΑ Φ. 400/32/82424/Σ.343/27.5.11 (ΦΕΚ Β1139), όπως

                  τροποποιήθηκε με την Φ.400/10/81896/Σ.298/11.5.12 (ΦΕΚ Β1646)

              β. Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΘΑΝ (ΚΟΛ/ΘΑΝ) όπως ισχύει

              γ. Φ.440.1/3/218358/Σ.1799/06.03.20/ΓΕΝ/Β3-VI

              δ. Φ.478/1/336872/Σ.423/13.03.20/ΓΕΝ/Β5-I

              εP 110625Z MAY 20/ΓΕΝ/Β3-VI

 

          1.  Στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας από τη μετάδοση του κορωνοϊού COVID-19 αποφασίστηκαν, ως σχετ. (ε), οι κάτωθι αλλαγές στον προγραμματισμό παραθερισμού 2020 στο ΘΑΝ:

              α. επανακαθορίστηκαν οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε παραθερι-στικής περιόδου, ως εξής:

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η

Παρασκευή 19 Ιουνίου

Παρασκευή 26  Ιουνίου

2η

Παρασκευή 26 Ιουνίου

Παρασκευή 03 Ιουλίου

3η

Παρασκευή 03 Ιουλίου

Παρασκευή 10 Ιουλίου

4η

Παρασκευή 10 Ιουλίου

Παρασκευή 17 Ιουλίου

5η

Παρασκευή 17 Ιουλίου

Παρασκευή 24 Ιουλίου

6η

Παρασκευή 24 Ιουλίου

Παρασκευή 31 Ιουλίου

7η

Παρασκευή 31 Ιουλίου

Παρασκευή 07 Αυγούστου

8η

Παρασκευή 07 Αυγούστου

Παρασκευή 14 Αυγούστου

9η

Παρασκευή 14 Αυγούστου

Παρασκευή 21 Αυγούστου

10η

Παρασκευή 21 Αυγούστου

Παρασκευή 28 Αυγούστου

11η

Παρασκευή 28 Αυγούστου

Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου

12η

Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

13η

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

14η

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

15η

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Παρασκευή 02 Οκτωβρίου

 

              β. επανακαθορίστηκε η διάρκεια κάθε παραθεριστικής περιόδου σε επτά (7) διανυκτερεύσεις.

              γ. επανακαθορίστηκε το αντίτιμο που καταβάλλεται στην Υποδοχή ΘΑΝ, ως εξής:  οίκημα τύπου Γ: 65€, δωμάτιο Ξ1: 43 €, δωμάτιο Ξ2: 43 €, δωμάτιο Ξ3: 54 €.

 

 

– 2 –

 

              δ.  Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων δωματίων, υπάρχει η δυνατότητα ολιγοήμερης παραμονής για έκτακτους παραθεριστές. Έως και για τρεις (3) διανυκτερεύσεις, η χρέωση ανά διανυκτέρευση έχει ως εξής: 

                  Δευτ έως και Πέμ: οίκημα τύπου Γ: 11€, δωμάτια Ξ1 & Ξ2: 7€, Ξ3: 9€

                  Παρ. έως και Κυρ: οίκημα τύπου Γ: 13€, δωμάτια Ξ1 & Ξ2: 7€, Ξ3: 11€

Σε περίπτωση διαμονής από τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις και άνω, χρεώνεται το αντίτιμο όλης της περιόδου.

 

          2.  Διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται αλλαγή στον προγραμματισμό περιόδων παραθερισμού στους φάρους Γουρούνι Σκοπέλου, Ψαρομύτα Φωκίδας και Δουκάτο Λευκάδας.

         

          3.  Οι μέχρι σήμερα υποβληθείσες αιτήσεις παραθερισμού του πολιτικού προσωπικού, ακυρώνονται και οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να επανυποβάλουν νέα αίτηση λαμβάνοντας υπόψη τις νέες παραθεριστικές περιόδους ΘΑΝ. Εξαιρούνται οι αιτήσεις υπαλλήλων που επέλεξαν αποκλειστικά φάρους, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ, χωρίς να απαιτείται καμμία περαιτέρω κίνηση.

 

          4.  Οι Υπηρεσίες παρακαλούνται να ενημερώσουν το σύνολο του πολιτικού τους προσωπικού, ώστε οι ενδιαφερόμενοι –με μέριμνά τους– να υποβάλουν εκ νέου αίτηση παραθερισμού, συμπληρώνοντας το επικαιροποιημένο υπόδειγμα, έως και Δευτέρα 25 Μαϊ 20, μέσω (α) wan-mail (ΓΕΝ/Β5 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ)  (β) e-mail, για τις Υπηρεσίες εκτός του δικτύου wan:  gen_b5gram@navy.mil.gr, ή (γ) δια ζώσης, με κατάθεση στη Γραμματεία ΓΕΝ/Β5.

 

          5.  Το παρόν έγγραφο αναρτάται στο wan, στην ενότητα «Νέα & ανακοινώσεις» και στην ιστοσελίδα του ΠΝ www.hellenicnavy.gr . Παρακαλούμε να ενημερωθούν επ’ αυτού ενυπόγραφα όλοι οι πολιτικοί υπάλληλοι.

 

          6.  Χειριστής ΜΠΥ Κ. Τσικούρας, Α΄ βαθμού, ΠΕ Διοικ.-Οικ. τηλ. 51404, 51561.

 

                                      MΠΥ ΠΕ Διοικ.- Οικ. A΄ βαθμού Σταμάτιος Παπαευαγγέλου

                                                                            Διευθυντής  Β5

 

 

                     Ακριβές Αντίγραφο

 

          ΜΠΥ ΠΕ Διοικ. – Οικ. Α΄ βαθμού

                        Κ. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ

                Βοηθός Τμηματάρχη Β5-Ι

 

 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: Β5-I, Β3-VI, αποδέκτες Πίνακα «Θ» της Δγής ΔΓ/ΓΕΝ

                                  Φ.072.1/4/350037/Σ.13/16.01.20

 

Κατεβάστε την ανακοίνωση και τη νέα αίτηση απο εδώ