21
Οκτ
2021

*ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Π.Ν.