26
Ιούλ
2014

Κείμενα που επισυνάπτουμε στα φύλα αξιολόγησης ολοι οι υπάλληλοι χωρίς θέση ευθύνης

Κείμενα που επισυνάπτουμε στα φύλα αξιολόγησης ολοι οι υπάλληλοι χωρίς θέση ευθύνης

Κατεβάστε τις οδηγίες ενεργειών υπαλλήλων από τους παρακάτω σύνδεσμους (ανάλογα με την κατηγορία που οι υπηρεσίες/μονάδες όπου εργάζονται ανήκουν)

► για υπηρεσίες με στοχοθεσία
 

► για υπηρεσίες που δεν έχει ολοκληρωθεί η στοχοθεσία
 

► για υπηρεσίες χωρίς στοχοθεσία