26
Ιούλ
2014

Κείμενα και οδηγίες για συνναδέλφους/σες που κατέχουν θέσεις ευθύνης και εισηγούνται ή βαθμολογούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ

 

 • Το κείμενο σε μορφη word για επεξεργασία και εκτπύπωση το κατεβάζετε πατώντας εδώ.
   
 • Συμπληρώνουμε όλα τα στοιχεία μας (μπορούμε και στο word)
   
 • Στη θέση «ΠΡΟΣ» βάζουμε το όνομα του Αξιολογητή (αν εμείς είμαστε εισηγητές) ή του Προϊσταμένου μας αν είμαστε αξιολογητές.
   
 • Στο κομμάτι «για την αξιολόγηση των υπαλλήλων της  ….» γράφουμε την υπηρεσία και το τμήμα που ανήκουν οι αξιολογούμενοι υπάλληλοι 
   
 • Υπογράφουμε στο τέλος της δεύτερης σελίδας και το καταθέτουμε κρατώντας αντίγραφο που να έχει και τον αριθμό πρωτοκόλλου.
   
 • Δίνουμε αντίγραφο αυτής της αναφοράς μας σε κάθε αξιολογούμενο για τον οποίο έχουμε εισηγηθεί ή έχουμε βαθμολογήσει με βαθμό από 9 και κάτω .