25
Φεβ
2016

*Νέο βαθμολόγιο , αξιολόγηση και επιλογή προϊσταμένων*

Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια – Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)

Δείτε εδώ το ΦΕΚ