2
Ιούν
2016

*ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ*

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να εξαγοράσουν Στρατιωτική θητεία, Πλασματικό χρόνο ανατροφής παιδιών ή χρόνο Σπουδών , να υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Κάνιγγος 29) Έως Τις 31/12/2016 γιατί από το 2017 το κόστος από 6,67% θα πάει στο 20% επί του βασικού μισθού της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση εξαγοράς στρατιωτικής θητείας είναι τα παρακάτω :

1. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

 2. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (το παλιό τύπου Α΄)

3. Τυπωμένη μισθοδοσία τελευταίου μήνα.

4. Απλή υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς ή όχι.

5. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας.

6.Αίτηση του Γενικού Λογιστηρίου που την κατεβάζετε από εδώ.

 Να γνωρίζει τον αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ΑΜΚΑ