9
Ιούλ
2016

*ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤαμείοΥ Παρακαταθηκών & Δανείων*

Ρύθμιση για 145.000 δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους που έχουν στεγαστικά και επισκευαστικά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποφάσισε χθες το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.

Μεταξύ των λύσεων που προκρίνονται είναι η μείωση του επιτοκίου, η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής, αλλά και το «σπάσιμο» του δανείου στα δύο, με το 50% της οφειλής να «παγώνει» για 10 χρόνια

Επίσης οι συνεπείς δανειολήπτες θα επιβραβεύονται με επιστροφή 1% επί των τόκων. Βασικό κριτήριο για τις νέες ρυθμίσεις δανείων αποτελεί η εξασφάλιση βιώσιμης λύσης, δηλ. το διαθέσιμο ποσό, μετά την πληρωμή της δόσης εισόδημα, να είναι ικανό για τη διαβίωση του δανειολήπτη, λαμβανομένης υπόψιν της οικογενειακής του κατάστασης.

Οι λύσεις που θα ακολουθούνται θα εξαρτώνται από την εισοδηματική και οικογενειακή κατάσταση του κάθε δανειολήπτη και θα είναι η επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου, η μείωση του επιτοκίου δανεισμού, ο διαχωρισμός του δανείου και η δυνατότητα μειωμένων καταβολών για χρονικό διάστημα έως και τριών χρόνων.

Όπως εκτιμά το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π., με το νέο πλαίσιο ρύθμισης:

– Το 48% των δανειοληπτών θα τύχει μεσοσταθμικής μείωσης επιτοκίου κατά 2,25%, ενώ στο 30% αυτών θα ισχύσει και "πάγωμα" αποπληρωμής μέρους του κεφαλαίου.

– Στο υπόλοιπο 52% των δανειοληπτών και με την προϋπόθεση ότι, είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, προβλέπεται επιστροφή τόκων, της τάξεως του 1% ως επιβράβευση.

 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα των Δημοσίων Υπαλλήλων και συνταξιούχων