22
Μαρ
2017

*Παραθερισμός Πολιτικού Προσωπικού Θέρους 2019*

Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο μέριμνας προσωπικού ΠΝ, εκπονείται κάθε έτος πρόγραμμα παραθερισμού, το οποίο πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής (α) απόφασης ΥΕΘΑ, των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των θερέτρων ΠΝ και της εκάστοτε πολιτικής παραθερισμού ΓΕΝ, η οποία για το 2019 περιγράφεται στο σχετικό (γ). Βάσει των παραπάνω, κατά το θέρος 2019 θα διατεθούν για παραθερισμό του πολιτικού προσωπικού:

α. στο ΘΑΝ/ΝΒΝΕ 15 δίκλινα δωμάτια, 5 τετράκλινα και 3 οικήματα τύπου «Γ», σε 9 παραθεριστικές περιόδους,

β. οι φάροι Γουρούνι Σκοπέλου, Ψαρομύτα Φωκίδας και Δουκάτο Λευκάδας, σε 15 παραθεριστικές περιόδους.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα χρήσης των κοινόχρηστων υποδομών ψυχαγωγίας στη ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ από την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 έως και Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019, με εξαίρεση τον μήνα Ιούλιο, κατά τον οποίο η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις θα επιτρέπεται μόνο τις καθημερινές.

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση και την αίτηση συμμετοχής.