26
Νοέ
2018

*ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2016, 2017 ΚΑΙ 2018. *

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΝΙΚΟΛΗ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 16 ΑΘΗΝΑ- Τ.Κ. 10671

ΤΗΛ. 210-3640771, 210-3640772, ΦΑΞ 210-3640772

 

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Δ.Υ.Ν.)

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2016, 2017 ΚΑΙ 2018.

Κύριοι,

  Σε απάντηση του σχετικού σας ερωτήματος, σας γνωρίζουμε ότι το κόστος των απαιτούμενων δικαστικών και διαδικαστικών ενεργειών (σύνταξη, κατάθεση αγωγής, παραστάσεις στο αρμόδιο Δικαστήριο και επιδόσεις), για τη δικαστική διεκδίκηση των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του Επιδόματος Αδείας ετών 2016, 2017 και 2018, για κάθε έναν εκ των εναγόντων – μελών του Συλλόγου σας, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ και ως δικηγορική αμοιβή ορίζεται το ποσοστό του 4% (πλέον ΦΠΑ) επί του καθαρού επιδικασθέντος ή καθ οιονδήποτε άλλον τρόπο καταβληθέντος εις έκαστον εξ αυτών ποσού (ενδεικτικά αναφερομένων εξώδικου συμβιβασμού, κατόπιν επιτυχούς έκβασης ομοίας υπόθεσης, κατόπιν ειδικής νομοθετικής ρύθμισης κ.α.).

  Επισημαίνεται, ότι για το διεκδικούμενο ποσό, το οποίο κυμαίνεται από 2.000,00 ευρώ και άνω (σε περιπτώσεις προηγηθεισών αιτήσεων των εναγόντων-μελών του Συλλόγου σας,  με τις οποίες διεκόπη η παραγραφή), δεν υπερβαίνει όμως αυτό των 3.000,00 ευρώ, η εκθοσημένη απόφαση θα είναι ανέκκλητη, δηλαδή δεν θα προσβάλλεται με έφεση από κανένα εκ των διαδίκων μερών.

 

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΗΣ

                                                                                                                                ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ