25
Νοέ
2020

*ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ*

Θα χορηγηθούν τελικά τέσσερα (4) φύλλα πορείας στο πολιτικό προσωπικό και στις Γενικές διευθύνσεις που δεν ειχαν δοθεί, όπως ζητούσαμε με έγγραφό μας απο τις 4/11/2020.

Ευχαριστούμε την Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία του ΥΠ.ΕΘ.Α για την υιοθέτηση της πρότασής μας και την αποκατάσταση της αδικίας.