18
Ιαν
2021

ΤΟ ΦΕΚ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Κ/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 68 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Π.Ν.

Εκδόθηκε το ΦΕΚ για την 1Κ/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα οκτώ (68) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού .

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 12 Φεβρουαρίου ημέρα
Παρασκευή και λήγει στις 1 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται
με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8b_ZA7TCnzh8pCCmqt4mgGBYFbrLsILKgyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOd59Q4xnOtaeCl9kv1SMpCg3yEYhfrCae463VdPLVVA